Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Vårt räntefria system rullas sakta ut nu. Vi samarbetar med föreningen www.Domkloka.se och intresset ökar för hela tiden för "räntefriheten". För ytterligare info finns en hemsida www.Lowcostcompany.com som tydliggör räntefrihet bl a. Här kan man också lämna bidrag eller erbjuda sina tjänster, datatjänster specifikt.

Välkommen att verka för en förbättrad tillvaro på vårt jordklot utan fortsatt ökad skuldsättning triggad av räntan. Tänk på att ett jordklot är det enda som finns att vara och vistas på.

Vi presenterar nedan Dom klokas program nedan...

RÄNTEFRIHET (R)
(se vidare www.Lowcostcompany.com om programmet R-S-M)

  • ...att våra lånekostnader är acceptabla ? Se länk (en PDF-fil).
  • ...att vår analys, beräkningsunderlaget bakom det räntefria systemet är trovärdigt och seriöst ? Se länk (en PDF-fil).


SKATTESYSTEM (S)

  • ...att möjligheter i partiform driva vårt koncept. Ett "snällt" samhälle skapas, färre konflikter, ökad välfärd... bör passa alla partifärger ? Ett underlag för ett nytt Skattesystem presenteras. Vår uppfattning är att man oaktat partifärg kan driva driva frågan vidare som parti. Se länk (en PDF-fil).
  • ...att Ni ser framför Er hur det ser ut idag stämmer ? Se länk (en PDF-fil).
  • ...att Ni ser framför Er hur det kan tänkas bli efter förändringen, tror Ni på det ? Se länk (en PDF-fil). 
  • ...att skatten kanske blir hög ? Ja den kan bli 0% och max ca 11,3% och jfrt med idag så är det lågt. Se länk (en PDF-fil). Finns "tung" version.
  • ...att Ni vill se exempel på avgifterna i Skattesystemet ? De kommer här... Se länk (en PDF-fil).


MEDBORGARLÖN/BASINKOMST (M)

  • ...att Medborgarlön är något för Dig ? Se länk (en PDF-fil).
  • ...att samhället har råd med Medborgarlön. Tror Du på vår analys av hur den skall finansieras ? Se länk (en PDF-fil).
  • ...att att Ni är tillräckligt påläst om vad som sker runt om i världen ? Ständigt nya länder inför medborgarlön runt om i världen. Se länk (en PDF-fil).


Genom att verka för eller bidra ekonomiskt kan vi genomföra hela vårt koncept men utan Dig eller andra som tycker som vi så kanske det blir som "vanligt", att vi förlorar mot de som gillar nuvarande ordning. De 2% i världen som äger merparten av all egendom.

Vi behöver Er i vårt upprop, alla som anser att det här är värt ett bättre öde än i papperskorgen. Forskning får stöd, cancergalor, utsatta barn osv men faktum är att folk blir friskare av att inte dagligen söka efter kapital för att överleva. I rika nationer ligger många på gränsen trots höga inkomster. I fattiga länder likaså trots låga inkomster.

Överlevnad utifrån de förutsättningar som finns är en naturlig instinkt alla människor besitter MEN alla vill också ha ett drägligt liv... Medborgarlön exvis i vårt koncept pekar direkt mot det.

Mvh
Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB
Administreras av TBST Finance, ett affärsområde inom TBST Group.
Per & Lasse

 

 

 

 

 

 

"Att Investera för framtiden är modernt, att slösa är motsatsen"